Hooldus

Kuigi Omroni toodete puhul on tegemist elektrooniliste meditsiini- ja tervishoiu seadmetega, on nende valmistamisel jälgitud, et tooteid oleks lihtne kasutada ja hooldada. Enamike Omroni toodete juures saab elementaarsed hooldustööd (nagu patareide vahetus, manseti vahetus jne) teostada kasutaja ise. Keerulisemateks hooldustöödeks tuleb seade viia Omroni volitatud esindaja kätte.

Täpsem info konkreetse seadme hooldamise kohta on alati kirjas toote kasutusjuhendis.

 

Garantii

Omroni toodete valmistamisel on kasutatud ainult kõrgekvaliteetseid materjale ning tooted on alati läbinud hoolika kvaliteedikontrolli. Eeldusel, et toodet kasutatakse heaperemehelikult ja vastavuses kasutuseesmärgile on Omroni tooted vastupidavad ning vigade esinemise võimalus minimaalne.

Omron annab toodetele 2-aastase garantii (erandiks on inhalaatorid, mille garantii on 3 aastat) selle ostuhetkest alates tooraine- ja valmistusvigade osas. Lisa- ja varuosadele (mansett, alaldi, mask, ravimitops, elektroodid jm) on garantii 6 kuud.

Garantii ei kätke järgnevat:

transpordikulud ja -ohud;

remondikulud ja/või defektid, mis on tingitud remonditöödest volitamata isikute poolt;

perioodilised kontrollid, hooldus ja remont;

lisavarustuse purunemine või kulumine, kui seda pole selgesõnaliselt eespool nimetatud;

nõude mittevastuvõtmisest tulenevad kulud;

mistahes kahjustused, mis on põhjustatud juhuslikult või tingitud väärkasutusest.

 

Kui tekib vajadus garantiiremondi järele, siis palume pöörduda Omroni toodete maaletooja või jaemüüja poole.

Küsi pakkumist