PRIVAATSUSPOLIITIKA


Mefo AS, Järveotsa tee 50c, 13520 Tallinn („omron.mefo.ee“) hindab teie usaldust, mida te olete näidanud meile, andes meile oma isikuandmed. Me kasutame teie isikuandmeid, et töödelda teie tellimusi. Samal ajal kasutame teie isikuandmeid, et täiustada meie tooteid ja teie kogemust, kui teete oste meie juurest mis tahes kanali kaudu.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmed on Sinu, kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida omron.mefo.ee kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Teie isikuandmeid kogutakse:

  • Tellimuse esitamisel (internetis või telefoni teel) - kui tellite tooteid, siis peate meile edastama oma isikuandmed, et saaksime teie tellimust edasi töödelda;
  • Veebisaidi kasutamisel saadab brauser teie informatsiooni meie serveritele, sealhulgas teie IP-aadressi, teie külastuse kuupäeva ja kellaaja ning andmed meie veebisaitidel kulutatud aja kohta, URL-i (teie veebisait, kust te tulite); meie veebisaitidel külastatud lehed; ja teave seadme või brauseri kohta (nt brauseri tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem). Nende admete kogumiseks võime kasutada küpsiseid, täpsem info

Kogume järgnevaid isikuandmeid:

  • meiliaadress;
  • eesnimi;
  • perekonnanimi;

Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient omron.mefo.ee’le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta  kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib omron.mefo.ee avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab omron.mefo.ee’le teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on tellitud kaupade transport.

Kliendi isikuandmeid säilitab omron.mefo.ee kuni püsikliendilepingu lõpetamiseni. Andmeid, mida omron.mefo.ee on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab omron.mefo.ee õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

Isikuandmetega tutvumine, kustutamine ja parandamine

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või esinduses isiklikult allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

Andmete töötlemise lõpetamise nõuet käsitleme püsikliendi lepingu lõpetamise avaldusena.

Isikuandmete kaitse

omron.mefo.ee rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustad, et Sinu isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Sinu andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebisaiti kasutama asudes või püsikliendi avalduse täitmisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki püsikliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Mefo AS. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil E-mail on kaitstud spämmirobotite eest, Javascript peab olema sisse lülitatud

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

Küpsiste kasutmine

Mis on küpsis?
Küpsis (cookie) on väike tekstifail, mis salvestatakse veeblehte külastades Sinu seadmesse.

Milleks me küpsiseid kasutame?
Tänu küpsiste kasutamisele saame pakkuda paremat kasutuskogemust veebilehel, näiteks aitavad küpsised meelde jätta sinu varasemaid külastusi ja veebilehel tehtud valikuid.
Veebilehte kasutades nõustud sellega, et kasutame küpsiseid:
- kasutusharjumuste ja statistiliste andmete kogumiseks;
- kasutaja eelistuste ja seadistuste meelde jätmiseks;
- kasutaja vajadustele sobivamate pakkumiste ja turundusteadete esitamiseks;
- veebilehe arendamiseks vajaliku teabe kogumiseks;

Mis tüüpi küpsiseid kasutame?

Sessiooniküpsised
Sessiooniküpsiseid ehk ajutised küpsised - kasutatakse iga kord, kui meie veebilehte külastad ja need kustutatakse pärast veebilehitseja sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks võrgulehe keelevaliku, ostukorvi sisu meelde jätmiseks.

Kolmandate osapoolte küpsised:
omron.mefo.ee lehel kasutatakse kvaliteetsema sisu pakkumise, statistika kogumise ja reklaamide näitamise eesmärgil kolmandate osapoolte küpsiseid. Kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika ja tingimustega saate tutvuda küpsise tootja lehel.

Kolmandate osapoolte küpsiste nimekiri:
- Google’i küpsiste tingimustega saad tutvuda: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Kuidas küpsiste kasutamist piirata ja neid kustutada?

Kasutaja saab kustutada seadmesse salvestatud küpsised ja ennetavalt vältida küpsiste salvestamist tema seadmesse. Selleks tuleb kasutajal muuta veebilehitseja privaatsusseadeid.
Täpsemalt juhised leiab veebilehitseja kasutusjuhendist.
NB! küpsiste blokeerimise korral ei saa me tagada kodulehe korrektset toimimist.