Edendades Jaapani elustiili

Seistes silmitsi infotehnoloogilise revolutsiooniga

Aastakümme, mis jääb vahemikku 1960-1970 tõi kaasa tehnoloogiate automatiseerumise ja uue ühiskonna esiletõusu – nii kirjeldab seda perioodi Dr. Norbert Wiener oma „küberneetika” teoorias. Need aastad pakkusid meile esimese pilguheitmise mugavusele, mis saab võimalikuks tänu automatiseerimisele.

 

Kohtumine automatiseerimise ja küberneetikaga

  Hr. Kazuma Tateisi (paremal) koos Dr. Katsuzo Nishi-ga

1952 aastal puutus OMRONI asutaja, Tateisi, esmakordselt kokku kahe uue mõistega: automatiseerimine ja küberneetika. Nende mõistete kokkuviimine sai määravaks nurgakiviks OMRONI teel paljulubavale automaatkontrollerite turule.

 


 

1963: esimene samm lähemale küberneetikale

Automaatse piletimüügi automaadi väljaarendamine

Mitmefunktsionaalne toiduaparaat Daimaru kaubamajas 1963 a.1963 aastal sai OMRON teada, et Rahvusvahelisel Tokyo Kaubandusmessil tutvustab USA oma paviljonis automaatset müügi- ja sularaha vahetamise automaati. See inspireeris välja töötama samalaadset seadet, mis suudaks töötada paremini kui USA-s (kes oli tol ajal tööstusliider) väljatöötatud mudel.

Lähtudes sellest otsusest töötati välja maailmas esimene mitmefunktsionaalne toidutalongide automaat, mis suutis välja anda kolme eri liiki toidutalonge. Masin võeti esmakordselt kasutusse Daimaru kaubamajas Kyotos. Sellised arengud rajasid teed „küberneetika revolutsioonile”.

 

1964: Motoriseerimisega kaasnevad probleemid

Automaatse liikluse juhtimise väljatöötamine

Liiklusest juhinduv valgusfoori juhtpult Kyotos Kawaramachi ja Sanjo ristmikul1960ndate aastate majanduskasv tõi Jaapanis kaasa mootorsõidukite arvu kasvu, luues vajaduse liikluse koordineerimise lahenduste järele, mis hoiaksid ära liiklusõnnetusi ja vähendaks  ummikuid. Rahvusliku Politseiteaduse Uuringute Instituudi tellimusel arendas OMRON välja märguannete juhtimise ja sõidukite automaatse fikseerimise süsteemi. Aprillis 1964 läbi viidud testides tõestas liiklusest juhinduv elektrooniline signaalisüsteem oma efektiivsust Kyoto tänavate sõlmpunktides. Seejärel arendas OMRON välja automaatse liiklusmärgi, mis oli esimeseks omataoliseks maailmas ning mis pandi tööle Tokyo suurematel ristmikel sama aasta juunis.

Täiendades väljatöötatud süsteemi lõi OMRON alused tänapäevastele automaatsetele liikluse juhtimise süsteemidele.

 

1967: Mehitamata raudteejaamde süsteemi areng

Automaatse piletivärava süsteemi väljatöötamine

Maailma esimene täisautomaatne raudteejaam (Kitasenari jaam)
1960ndate aastate keskpaigas kasvasid ootused lahenduste järele, mis võimaldaksid tööjõudu ratsionaalsemalt kasutada. Sellest lähtuvalt hakkas OMRON välja töötama uut liiki raudteejaama ja 1964 aastal automaatset piletiväravat hooajapileti omanikele koostöös Kinki Nippon Raudteega. Järgmise etapina arendati välja värav, mis oli võimeline toime tulema nii hooajapiletitega kui ka tavapiletitega. Maailma esimene täisautomaatne raudteejaam hakkas tööle 1967 aastal.

 

1971: Sularahavaba ajastu algus

Automaatse sularahaautomaadi väljaarendamine

Sularahaautomaat, USA 1969

1965 töötas OMRON koostöös Automatic Canteen Co.-ga, USA suurima müügiautomaatide tootjaga, välja sularahaautomaadi, mis oli võimeline vastu võtma krediitkaarte. Seejärel arendati uudne süsteem, mis võimaldas sularaha välja võtta magnetkaardiga off-line sularahaautomaadist. 1971 toodi turule maailma esimene on-line sularahaautomaat. Need arendused said alustalaks tänasele magnetkaardi süsteemile ja tähistasid sularahavaba ajastu algust Jaapanis.

 

1974: Lauaarvutite populaarsuse kasv

'OMRON-8' väljaarendamine

CALCULET 1200 oli omal ajal maailma väikseim lauakalkulaator

OMRON-8 müük

 

 OMRON sisenes lauakalkulaatorite segmenti 1960 lõpus vastusena lauaarvutite populaarsuse hüppelisele kasvule Jaapanis. 1969 tõi OMRON turule maailma väiksema lauaarvuti „CALCULET 1200”. Selle järgmiseks mudeliks oli ülipopulaarne odav lauaarvuti OMRON 800, mis aitas kaasa lauakalkulaatorite laialdasele kasutuselevõtule maailmas. LSI ja teised tehnoloogiad, mida OMRON on hiljem rakendanud kalkulaatorite tootmises, viisid edasi keeruliste arvutus- ja kontrolliseadmete arendamist.

 

1978: Elektroonika kasutamine tervishoius

Digitaalsete termomeetrite ja vererõhuaparaatide väljaarendamine

Kyotos Daimaru kaubamaja külastajad kontrollimas vererõhku

 

1970ndate keskel asutas OMRON tervishoiu arendamise üksuse, et uurida võimalusi biomeetriliste andmete kogumiseks. Omroni koostöö meditsiini erialaliitudega ja meditsiinikoolidega Jaapani suurimate ülikoolide juures võimaldas välja töötada ja turule tuua mitmeid valdkonna „hit-tooteid” nagu digitaalse vererõhuaparaadi (1978) ja digitaalse termomeetri (1983).

 


Sellega sai alguse OMRONI meditsiinielektroonika tootmise ajalugu ning Omron Healthcare areng. Pikemalt saab OMRONI ajalooga tutvuda rahvusvahelisel lehel.